Tag Archives: Mở lớp liên thông đại học ngành kiến trúc

Mở lớp liên thông đại học ngành kiến trúc tại Cửu Long

Mở lớp liên thông đại học ngành kiến trúc tại Cửu Long Kiến trúc là một ngành khá kén chọn người, vì thế mà ngành này có tỉ lệ tuyển dụng dựa vào bằng cấp và kỹ năng rất cao. Nếu bạn chỉ có bằng trung cấp/ cao đẳng ngành kiến trúc thôi thì chưa […]