Trong khuôn khổ Cuộc thi 'Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính'. Ban tổ chức  thực hiện các buổi kỹ năng mềm cho tất cả các sinh viên. Tiếp theo sự thành công của buổi  'Kỹ năng thuyết trình hiệu quả và Xây dựng sự tự tin trước đám đông' ngày 19/4/2012 tại Tp. HCM và 20/4/2012 tại Hà Nội, buổi kỹ năng tiếp theo với chủ đề 'Định hướng nghề nghiệp và cách thức đạt được mục tiêu' sẽ được tổ chức vào lúc:

Tại Tp. HCM:

Tại Hà Nội:

  • Thời gian: 13h30 ngày 6/5/2012 (Chủ nhật)
  • Địa điểm: Trung Tâm Đào Tạo Vietsourcing TP Hồ Chí Minh
  • Thời gian: 13h30 ngày 6/5/2012 (Chủ nhật)
  • Tại: Tầng 1, Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Diễn giả: Bà Lăng Trịnh Mai Hương, ACCA, CPA

  • Đại diện đầu tiên và duy nhất của VN tại Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC)

Diễn giả: Ông Lê Thành Công, CPA

  • Tổng giám đốc Tập đoàn Nguồn Lực Việt

Để biết nội dung buổi hội thảo tại Tp.HCM . Mời bạn bấm vào đây.